Vyjádření starosty obce k čištění přehrady Olešná

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 10. 08. 2016

Vážení spoluobčané, 

v tisku se objevily informace k čištění přehrady Olešná a zejména na facebooku se rozběhla rozsáhlá diskuse. Já jako starosta obce jsem o podrobnostech čištění přehrady a vyvážení sedimentů nebyl nikým informován. S hrázným přehrady Olešná jsem se opakovaně o této problematice bavil, ale ani on neznal přesné podrobnosti. Až po tiskové zprávě v úterních novinách jsme se dozvěděli, že přes obec Palkovice budou jezdit nákladní automobily se sedimenty. Celá věc má dva aspekty. Za prvé – jsme rádi, že se přehrada bude čistit, čekali jsme na to více než 10 let. Za druhé – někde se jezdit musí, pro mě jako pro starostu je důležité starat se o obecní majetek, tedy i o obecní komunikace. V tomto případě však obecní komunikace nebudou dotčeny. Zřejmě proto jsem na žádné jednání k této problematice nebyl přizván. Auta budou jezdit po krajských komunikacích, což je pro mnohé občany nepříjemné, ale nic s tím asi nenaděláme. Děsí mě však, že máme v plánu stavbu kanalizace a nevím, jak se nám podaří toto skloubit s navýšeným průjezdem nákladních automobilů. Budu usilovat o to, abych byl přizván na jednání k této problematice. Mohu vás ujistit, že budu v každém případě hájit zájmy vás občanů a o aktuálním stavu vás budu informovat ať už v Palkovických listech nebo na webových stránkách.

Radim Bača