Zasedání zastupitelstva obce

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 12. 08. 2016

Starosta obce Palkovice svolává na pondělí 22. srpna 2016 v 17.00 hodin v Restauraci Pod Habešem (Palkovice č. p. 619) zasedání Zastupitelstva obce Palkovice.

Návrh programu:

1.  Zahájení
2.  Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3.  Smlouvy v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Palkovice v roce 2016
4.  Výstavba chodníku na Myslíku – smlouva o dílo a smlouva o poskytnutí dotace ze SFDI
5.  Prodeje, nákupy a směny nemovitého a movitého majetku 
6.  Aktuální projekty v obci
7.  Různé
8.  Rozprava
9.  Usnesení
10. Závěr

Zasedání je veřejné
Radim Bača, starosta