Zasedání zastupitelstva obce

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 07. 10. 2016

Starosta obce Palkovice svolává na pondělí 17. října 2016 v 17.00 hodin ve Sportovně kulturně společenském centru na Myslíku (Myslík č. p. 118, Palkovice) zasedání Zastupitelstva obce Palkovice

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3. Smlouvy v rámci projektu Palkovice - dostavba kanalizace IV. etapa: zhotovitel stavby, technický dozor investora a koordinátor BOZP
4. Financování projektu Palkovice - dostavba kanalizace IV. etapa
5. Rozpočtové opatření 
6. Prodeje, nákupy a směny nemovitého a movitého majetku ve/do vlastnictví obce.
7. Různé
8. Rozprava
9. Usnesení
10. Závěr

Zasedání je veřejné
Radim Bača v.r.
starosta