Zasedání zastupitelstva obce

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 09. 12. 2016

Starosta obce Palkovice svolává na pondělí 19. prosince 2016 v 17.00 hodin v Restauraci Pod Habešem (Palkovice č. p. 619) zasedání Zastupitelstva obce Palkovice

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice
a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3. Ceník obce Palkovice o úhradě stočného za objekty napojené na stokovou síť splaškové kanalizace provozovanou obcí Palkovice pro rok 2017
4. Financování projektů v obci
5. Rozpočtové změny
6. Rozpočet obce pro rok 2017
7. Nákupy a darování nemovitého majetku do vlastnictví obce
8. Investiční projekty v obci
9. Různé
10. Rozprava
11. Usnesení
12. Závěr

Zasedání je veřejné

Radim Bača 
starosta