Prodej dřeva - lokalita Hůrky

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 21. 12. 2016

Obec Palkovice prodává dřevo v lokalitě Palkovice – Hůrky – 84,1 m3 (kulatina 51,12 m3, KPZ 18,83 m3 a vláknina 14,15 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do úterý 27. 12. 2016 do 12.00. Obálku označte „Dřevo Hůrky 27. 12. 2016“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 8. 1. 2017 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.