Nabídka výsadby krajinných struktur – stromořadí v naší obci

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 30. 12. 2016

V současné době se nabízí možnost využít dotace z Evropské unie na výsadbu krajinných struktur. Proto vedení obce přichází s předběžnou nabídkou na zajištění bezplatné výsadby původních ovocných dřevin v katastru Palkovic a Myslíku. Pokud máte zájem o výsadbu na svém pozemku (tj., musíte být jeho vlastníkem), kontaktujte prosím OÚ na e-mailu mistostarosta@palkovice.cz nebo prostřednictvím podatelny OÚ nejpozději do konce ledna 2017. Vaše žádost by měla obsahovat vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, adresa, telefon a e-mail), seznam pozemků, kde by měla výsadba proběhnout, popis požadovaných druhů ovocných stromů a jejich množství. Všechny požadavky následně budou vyhodnoceny, a pokud vyhoví dotačním podmínkám, budou zařazeny do projektu výsadby. Zájemce o výsadbu musí splnit tyto podmínky:

1) Výsadba musí být realizovaná mimo zastavitelné území obce dle územního plánu.
2) Podporována je zejména liniová a skupinová výsadba dřevin (stromořadí, aleje, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku.
3) Pozemek, kde bude výsadba realizována, nesmí být po dobu 20 let oplocen a musí být volně přístupný.
4) Není podporována výsadba sadů a ovocných zahrad.