Prodej dřeva - lokalita Roveň

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 23. 01. 2017

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Roveň – 17,96 m3 (kulatina 10,56 m3, vláknina 7,4 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pondělí 30. 1. 2017 do 10.00. Obálku označte „Dřevo Roveň 30. 1. 2017“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 15. 2. 2017 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.