Vzdělávácí a integrační - spolupráce předškolních zářízení z obcí Porąbka a Palkovice

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Projekty v obci, Vydáno dne: 03. 01. 2017

Pro tento školní rok 2016/2017 naše mateřská škola ve spolupráci s Obecním úřadem v Palkovicích uzavřela projekt s názvem Vzdělávácí a integrační - spolupráce předškolních zářízení z obcí Porąbka a Palkovice.

Projekt v sobě zahrnuje celkem šest setkání, kdy tři z nich proběhnou v Mateřské škole v Kobiernicích a tři v naší MŠ. Obsahem projektu je seznámení se s prostředím obou mateřských škol, jejich celkové práce, možností a přístupu k integrovaným dětem. Velkým přínosem projektu pro naší mateřskou školu, je získání finančních prostředků, které poslouží k zakoupení rehabilitačních, logopedických a manipulačních pomůcek pro všestranný rozvoj dětí.

Program: Interreg V-A Česká republika – Polsko, Výzva v rámci fondu mikroprojektů Beskydy
Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0000449
Název projektu: Vzdělávácí a integrační - spolupráce předškolních zářízení z obcí Porąbka a Palkovice
Žadatel projektu: Gmina Porąbka
Partner projektu: Obec Palkovice