Zasedání zastupitelstva obce

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 06. 03. 2017

Starosta obce Palkovice svolává na středu 15. března 2017 v 16.00 hodin v Restauraci Pod Habešem (Palkovice č. p. 619) zasedání Zastupitelstva obce Palkovice

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3. Rozpočtové změny 1/2017
4. Investiční projekty v obci
5. Nákupy, prodeje a darování nemovitého majetku z / do vlastnictví obce
6. Změny územního plánu
7. Různé
8. Rozprava
9. Usnesení
10.Závěr

Zasedání je veřejné

Radim Bača, starosta