Veterinární opatření - ptačí chřipka

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 13. 03. 2017

Vzhledem k výskytu ohniska ptačí chřipky v obci Dobrá nařídila Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj mimořádná veterinární opatření k zamezení této nebezpečné nákazy. Plné znění těchto opatření si můžete přečíst na úřední desce Obecního úřadu Palkovice. 

Katastrální území Palkovice bylo vymezeno jako pásmo dozoru. V pásmu dozoru je mimo jiné zakázáno přemísťování drůbeže, podestýlky, hnoje apod. bez souhlasu krajské veterinární správy. Krmení drůbeže je třeba zajistit mimo dosah volně žijících ptáků. Vypouštění drůbeže v pásmu dozoru sice zakázáno není, ale je na zvážení každého chovatele, zda nechá drůbež po dobu trvání opatření (v současné době cca 30 dnů) uzavřenou.