Prodej dřeva - lokalita Hůrky

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 27. 03. 2017

Obec Palkovice prodává převážně smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Hůrky – 98,16 m3 (kulatina 68,97 m3, vláknina 17,55 m3 a KPZ 11,64 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pátku 31. 3. 2017 do 8.00. Obálku označte „Dřevo Hůrky 31. 3. 2017“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 10. 4. 2017 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.