Prodej dřeva - lokalita Roveň

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 28. 03. 2017

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Roveň – 77,2 m3 (kulatina 49,65 m3, vláknina 27,55 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do úterý 4. 4. 2017 do 8.00. Obálku označte „Dřevo Roveň 4. 4. 2017“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 18. 4. 2017 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.