Zasedání zastupitelstva obce

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 26. 05. 2017

Starosta obce Palkovice svolává na pondělí 5. června 2017 v 17.00 hodin ve Sportovně-kulturním a společenském centru na Myslíku (Myslík č. p. 118, Palkovice) zasedání Zastupitelstva obce Palkovice

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3. Provoz a poskytování poštovních služeb v obci
4. Poskytování dotací z rozpočtu obce Palkovice pro rok 2017
5. Příspěvky na údržbu nemovitostí a jejího okolí v roce 2017
6. Investiční projekty v obci
7. Nákupy, prodeje a darování nemovitého majetku z / do vlastnictví obce
8. Rozpočtové změny 3/2017
9. Různé
10. Rozprava
11. Usnesení
12. Závěr

Zasedání je veřejné

Radim Bača v.r.
starosta