Prodej dřeva - Rozsušky

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 27. 06. 2017

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Rozsušky – 57,2 m3 (kulatina 44,19 m3, vláknina 6,3 m3, 6,71 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do čtvrtku 29. 6. 2017 do 8.00. Obálku označte „Dřevo Rozsušky 29. 6. 2017“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 10. 7. 2017 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.