Prodej dřeva - lokalita Podhůří

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 11. 09. 2017

Obec Palkovice prodává převážně smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Podhůří – 55,89 m3 (kulatina smrková 39,47 m3, kulatina jedlová 6,06 m3, vláknina 8,37 m3 a KPZ (hniloba) 1,99 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pátku 15. 9. 2017 do 8.00. Obálku označte „Dřevo Podhůří 15. 9. 2017“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 22. 9. 2017 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.