Prodej dřeva - lokalita Rozsušky

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 10. 10. 2017

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Rozsušky– 64,11 m3 (kulatina 50,91 m3, vláknina 13,2 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pátku 13. 10.  2017 do 8.00. Obálku označte „Dřevo Rozsušky 13. 10.  2017“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 17. 10. 2017 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.