Prodej dřeva - lokalita Roveň

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 27. 11. 2017

Obec Palkovice prodává dřevo v lokalitě Palkovice – Roveň – 51,81 m3 (kulatina 39,86 m3, vláknina 11,95 m3, z toho 11,82 m3 modřín, 0,57 m3 bříza, zbytek smrk), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do čtvrtku 30. 11.  2017 do 10.00. Obálku označte „Dřevo Roveň 30. 11.  2017“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 10.12. 2017 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.