Prodej dřeva - lokalita Podhůří

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 30. 11. 2017

Obec Palkovice prodává převážně smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Podhůří – 101,32 m3 (kulatina 76,47 m3, vláknina 24,85 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do středy 6. 12.  2017 do 10.00. Obálku označte „Dřevo Podhůří 6. 12.  2017“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 14. 12. 2017 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.