Zasedání zastupitelstva obce - 18.12.2017

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 07. 12. 2017

Starosta obce Palkovice svolává na pondělí 18. prosince 2017 v 16.00 hodin v Restauraci pod Habešem v Palkovicích (Palkovice č. p. 619) zasedání Zastupitelstva obce Palkovice

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3. Rozpočtové opatření pro rok 2017
4. Rozpočet obce pro rok 2018
5. Ceník obce Palkovice o úhradě stočného za objekty napojené na stokovou síť splaškové kanalizace provozovanou obcí Palkovice pro rok 2018
6. Prodeje, nákupy a směny pozemků
7. Investiční projekty v obci
8. Různé
9. Rozprava
10. Usnesení
11. Závěr

Zasedání je veřejné

Radim Bača, starosta