Prodej dřeva - lokalita Hůrky

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 19. 12. 2017

Obec Palkovice prodává převážně smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Hůrky – 126,48 m3 (kulatina 110,09 m3, vláknina 9,15 m3 a KPZ 7,24 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do středy 27. 12.  2017 do 8.00. Obálku označte „Dřevo Hůrky 27. 12.  2017“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 8. 1. 2018 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.