Prodej dřeva - lokalita Hůrky

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 06. 02. 2018

Obec Palkovice prodává smrkové, borovicové a jedlové dřevo v lokalitě Palkovice – Hůrky – 242,58 m3 (kulatina 211,28 m3, vláknina 31,3 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pátku 9. 2. 2018 do 8.00. Obálku označte „Dřevo Hůrky 9. 2. 2018“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 20. 2. 2018 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.