Hlavní stránka
ČeštinaEnglishPolski

sipka Změna názvu společnosti

Společnost Ovod zaměřující se především na odečty vodoměrů, jejich opravy, ověřování nebo prodej změnila svůj název na Vodotech. Zaměstnanci, kteří přicházejí s občany do kontaktu, budou vybaveni identifikační kartičkou v souladu se změnou názvu společnosti, změnou projde také jejich oblečení a polepy na autech. Bližší informace najdete zde


Vydáno dne 29. 05. 2017 (5 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Dovolená MUDr. Urbančíková

DOVOLENÁ MUDr. Urbančíková  - pátek 2. 6. 2017

Akutní pacienty ošetří MUDr. Machalová v Kozlovicích od 8 - 11 hodin.

Tel.č. do Kozlovic - 558 697 117


Vydáno dne 29. 05. 2017 (55 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Dětský den na Myslíku
V sobotu 3. 6. 2017 se koná na myslíkovském travnatém hřišti "Dětský den". Začátek v 14.30. Bližší informace zde

Vydáno dne 29. 05. 2017 (94 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Dětské divadelní představení
Hola, hola, na vědomost se dává, že my děti z Myslíka a Palkovic se toho nebojíme nic! Budeme pro vás divadlo hrát, zpívat a snažit se vás rozesmát. Jak dopadne Zlatovláska a jak bídný král? Zajímá vás to? řijďte se podívat v neděli 28. května od 17 hodin v palkovickém kině! Vstupné dobrovolné.

Informační e-mailVytisknout článek Vydáno dne 26. 05. 2017 (93 přečtení), celý článek ...


sipka DeskoHraní s Hasiči
Zveme vás v sobotu 27. května na DeskoHraní s hasiči od 14 hodin v palkovickém kině. Kdo přijde, ten hraje! Pokud nám bude přát počasí, přesuneme se ven před hasičskou zbrojnici, kde vyzkoušíme nové venkovní i deskové hry a také několik speciálních hasičských soutěží :-) Speciálním hostem bude zástupce fitmy Piatnic, který přiveze nové hry k vyzkoušení a zakoupení za veletržní ceny. Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

Informační e-mailVytisknout článek Vydáno dne 26. 05. 2017 (72 přečtení), celý článek ...


sipka Ladies Night s panem Božským!
Zveme Vás na v pátek 26. května od 17:30 na Ladies Night do palkovického kina. Čěká Vás stylový večírek plný velkých i malých překvapení, to nejlepší ze seriálu Sex ve městě a film Sex ve městě, míchané koktejly, skvělá společnost a kosmetický koutek. Překvapení na uvítanou pro každou z Vás. Vstupné 50Kč.

Informační e-mailVytisknout článek Vydáno dne 26. 05. 2017 (69 přečtení), celý článek ...


sipka Zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce Palkovice svolává na pondělí 5. června 2017 v 17.00 hodin ve Sportovně-kulturním a společenském centru na Myslíku (Myslík č. p. 118, Palkovice) zasedání Zastupitelstva obce Palkovice

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3. Provoz a poskytování poštovních služeb v obci
4. Poskytování dotací z rozpočtu obce Palkovice pro rok 2017
5. Příspěvky na údržbu nemovitostí a jejího okolí v roce 2017
6. Investiční projekty v obci
7. Nákupy, prodeje a darování nemovitého majetku z / do vlastnictví obce
8. Rozpočtové změny 3/2017
9. Různé
10. Rozprava
11. Usnesení
12. Závěr

Zasedání je veřejné

Radim Bača v.r.
starosta

Vydáno dne 26. 05. 2017 (103 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Sběr železného šrotu na Myslíku
SDH Myslík pořádá sběr železného šrotu v sobotu 20. května v čase 8:00 - 11:30. Plakátek ZDE.

Informační e-mailVytisknout článek Vydáno dne 19. 05. 2017 (155 přečtení), celý článek ...


sipka Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Palkovice - informace

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-Místek zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Palkovice. Účelem pozemkových úprav je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy.  Současně se pozemkovými úpravami zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Celé tvorbě nové digitální mapy předchází polohopisné zaměření skutečného stavu krajiny tak, aby se parcely tvořily na skutečných porostech, stává se, že za roky les prorůstá do polí, vodní toky mění své řečiště, tvoří se neplodné půdy a podobně.                                                                                                                                         

Zpracovatelem návrhu komplexních pozemkových úprav v katastru obce Palkovice je firma EKOTOXA s.r.o. za společnost „EKOTOXA – GEOPORT“, Fišova 403/7, 702 00  Brno - Černá Pole. Zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav mohou v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, po dobu provádění pozemkových úprav vstupovat a vjíždět na pozemky a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.

V letošním roce budou probíhat v katastru Palkovice geodetické práce týkající se zaměření skutečného stavu, práce již byly zahájeny, v současné době se na pozemcích v nezastavěné části obce pohybuje 4 – 6 geodetů. Měří se vše, vyježděné polní cesty, remízky, meze, louky, sady, kraje polí, různé malé a velké vodní toky, rybníky, ploty na hranicích intravilánu (zastavěná část obce) a extravilánu (nezastavěná část obce pole, louky apod.) Další geodetickou prací je vytyčení vlastnických hranic, které tvoří tzv. obvody pozemkových úprav. Obvod pozemkových úprav vymezuje část řešeného území pozemkovými úpravami a odděluje ho od území neřešeného, tedy intravilánu. K vytyčení vlastnických hranic budou zváni vlastníci, aby se mohli k vytyčení vyjádřit, popř. s nimi budou projednány případné změny. Vše se děje na základě konzultací s vlastníky, kteří budou obesíláni zvacími dopisy z pozemkového úřadu ve Frýdku-Místku.Informační e-mailVytisknout článek Vydáno dne 18. 05. 2017 (262 přečtení), celý článek ...


sipka Palkovická struna
V sobotu 27. 5. 2017 se koná folkový festival Palkovická struna. Bližší informace zde

Vydáno dne 18. 05. 2017 (431 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Pochod okolo Palkovic
V sobotu 20. 5. 2017 se uskuteční Pochod okolo  Palkovice. Bližší informace zde

Vydáno dne 18. 05. 2017 (264 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka SmVaK Ostrava informuje
Od 17. 5. 2017 do cca 7. 6. 2017 bude SmVak Ostrava provádět v pracovní dny (pondělí - pátek) v době 7.00 - 15.00 kontrolu vodovodní sítě (domovní přípojky a hydranty).  Zaměstnanci SmVak jsou označeni a na požádání se prokáži průkazem totožnosti.

Vydáno dne 17. 05. 2017 (197 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Plánované přerušení dodávky elektrické energie
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektrické energie v části obce Myslík. Lokality a termín přerušení dodávky ke stažení zde:


Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu. 

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení. 

Vydáno dne 16. 05. 2017 (124 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Prodej dřeva - lokalita Hůrky

Obec Palkovice prodává převážně smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Hůrky – 68,78 m3 (kulatina 55,72 m3, vláknina 5,9 m3 a KPZ 7,16 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pátku 19. 5. 2017 do 8.00. Obálku označte „Dřevo Hůrky 19. 5. 2017“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 29. 5. 2017 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.


Vydáno dne 16. 05. 2017 (134 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Prodej dřeva - Rozsušky

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Rozsušky – 29,41 m3 (kulatina 21,76 m3, vláknina 7,65 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pátku 19. 5. 2017 do 8.00. Obálku označte „Dřevo Rozsušky 19. 5. 2017“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 29. 5. 2017 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.


Vydáno dne 16. 05. 2017 (109 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


Vyhledat ve světě:

Na tomto webu:
Rozšířené vyhledávání ...
Kontakt

Obecní úřad Palkovice

Palkovice č.p.619,
739 41
Česká republika (CZ)
IČ: 00297054
DIČ: CZ00297054
tel: (+420) 558 656 124
tel: (+420) 739 633 313
fax: (+420) 558 656 104
e-mail:oupalkovice @palkovice.cz
Starosta:
Radim Bača
tel.: 739 633 311
e-mail:starosta @palkovice.cz

Kalendář akcí

<<  Listopad >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

24.11.2017
Logan: Wolverine


25.11.2017
Stolní tenis


26.11.2017
Kráska a zvíře


26.11.2017
Volejbalové zápasy


26.11.2017
Koncert duchovní hudby v RychalticíchAktuality ze světa

Peníze

PHP Scripting Language MySQL Web site powered by phpRS (c)2009 Designed by Ing. Marek Hejděnec Pátek 24.listopadu 2017, svátek má Emílie