Hlavní stránka
ČeštinaEnglishPolski

sipka Sběr železného šrotu na Myslíku
SDH Myslík pořádá sběr železného šrotu v sobotu 20. května v čase 8:00 - 11:30. Plakátek ZDE.

Informační e-mailVytisknout článek Vydáno dne 19. 05. 2017 (53 přečtení), celý článek ...


sipka Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Palkovice - informace

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-Místek zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Palkovice. Účelem pozemkových úprav je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy.  Současně se pozemkovými úpravami zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Celé tvorbě nové digitální mapy předchází polohopisné zaměření skutečného stavu krajiny tak, aby se parcely tvořily na skutečných porostech, stává se, že za roky les prorůstá do polí, vodní toky mění své řečiště, tvoří se neplodné půdy a podobně.                                                                                                                                         

Zpracovatelem návrhu komplexních pozemkových úprav v katastru obce Palkovice je firma EKOTOXA s.r.o. za společnost „EKOTOXA – GEOPORT“, Fišova 403/7, 702 00  Brno - Černá Pole. Zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav mohou v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, po dobu provádění pozemkových úprav vstupovat a vjíždět na pozemky a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.

V letošním roce budou probíhat v katastru Palkovice geodetické práce týkající se zaměření skutečného stavu, práce již byly zahájeny, v současné době se na pozemcích v nezastavěné části obce pohybuje 4 – 6 geodetů. Měří se vše, vyježděné polní cesty, remízky, meze, louky, sady, kraje polí, různé malé a velké vodní toky, rybníky, ploty na hranicích intravilánu (zastavěná část obce) a extravilánu (nezastavěná část obce pole, louky apod.) Další geodetickou prací je vytyčení vlastnických hranic, které tvoří tzv. obvody pozemkových úprav. Obvod pozemkových úprav vymezuje část řešeného území pozemkovými úpravami a odděluje ho od území neřešeného, tedy intravilánu. K vytyčení vlastnických hranic budou zváni vlastníci, aby se mohli k vytyčení vyjádřit, popř. s nimi budou projednány případné změny. Vše se děje na základě konzultací s vlastníky, kteří budou obesíláni zvacími dopisy z pozemkového úřadu ve Frýdku-Místku.Informační e-mailVytisknout článek Vydáno dne 18. 05. 2017 (134 přečtení), celý článek ...


sipka Palkovická struna
V sobotu 27. 5. 2017 se koná folkový festival Palkovická struna. Bližší informace zde

Vydáno dne 18. 05. 2017 (152 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Pochod okolo Palkovic
V sobotu 20. 5. 2017 se uskuteční Pochod okolo  Palkovice. Bližší informace zde

Vydáno dne 18. 05. 2017 (177 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka SmVaK Ostrava informuje
Od 17. 5. 2017 do cca 7. 6. 2017 bude SmVak Ostrava provádět v pracovní dny (pondělí - pátek) v době 7.00 - 15.00 kontrolu vodovodní sítě (domovní přípojky a hydranty).  Zaměstnanci SmVak jsou označeni a na požádání se prokáži průkazem totožnosti.

Vydáno dne 17. 05. 2017 (178 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Plánované přerušení dodávky elektrické energie
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektrické energie v části obce Myslík. Lokality a termín přerušení dodávky ke stažení zde:


Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu. 

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení. 

Vydáno dne 16. 05. 2017 (112 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Prodej dřeva - lokalita Hůrky

Obec Palkovice prodává převážně smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Hůrky – 68,78 m3 (kulatina 55,72 m3, vláknina 5,9 m3 a KPZ 7,16 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pátku 19. 5. 2017 do 8.00. Obálku označte „Dřevo Hůrky 19. 5. 2017“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 29. 5. 2017 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.


Vydáno dne 16. 05. 2017 (41 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Prodej dřeva - Rozsušky

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Rozsušky – 29,41 m3 (kulatina 21,76 m3, vláknina 7,65 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pátku 19. 5. 2017 do 8.00. Obálku označte „Dřevo Rozsušky 19. 5. 2017“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 29. 5. 2017 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.


Vydáno dne 16. 05. 2017 (38 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Restaurace pod Habešem
15. 5. 2017 zahájila provoz Restaurace pod Habešem. Bližší informace najdete zde

Vydáno dne 16. 05. 2017 (130 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektrické energie v části obce Myslík. Lokality a termín přerušení dodávky ke stažení zde:


Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu. 

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení. 

Vydáno dne 15. 05. 2017 (139 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Festival dechovek, gulášové a pivní slavnosti

V sobotu 15. 7. 2017 se uskuteční ve volnočasovém areálu za tělocvičnou Festival dechových kapel, pivní slavnosti a soutěž ve vaření guláše.

„Nej guláš 2017“ bude vybírat odborná porota a také návštěvníci akce.

Do soutěže se můžete přihlásit od 22. 5. 2017 na Obecním úřadě v Palkovicích nebo na e-mail: mmertova@palkovice.cz

Pravidla soutěže a přihlášku najdete zde


Vydáno dne 11. 05. 2017 (185 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektrické energie v části obce Myslík. Lokality a termín přerušení dodávky ke stažení zde:

31.05.2017

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení. 

Vydáno dne 10. 05. 2017 (161 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Výkup kůží

V sobotu 13. 5. 2017 se uskuteční výkup kůží dle níže uvedeného harmonogramu:

 Myslík kaple                         11.50 – 11.55

U Policie                                12.00 – 12.05

Pohostinství Kubala             12.10 – 12.15

Vedoucí výkupu pan Strnadel Josef, tel. 571 636 156


Vydáno dne 10. 05. 2017 (36 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Restaurace pod Habešem
Od 15. 5. 2017 bude v omezeném provozu otevřena Restaurace pod Habešem. Bližší informace najdete zde

Vydáno dne 10. 05. 2017 (282 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Divadelní představení v Metylovicích
V pátek 19. 5. 2017 se koná v Metylovicích divadelní představení "MAYDAY". Bližší informace najdete zde

Vydáno dne 10. 05. 2017 (126 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


Vyhledat ve světě:

Na tomto webu:
Rozšířené vyhledávání ...
Kontakt

Obecní úřad Palkovice

Palkovice č.p.619,
739 41
Česká republika (CZ)
IČ: 00297054
DIČ: CZ00297054
tel: (+420) 558 656 124
tel: (+420) 739 633 313
fax: (+420) 558 656 104
e-mail:oupalkovice @palkovice.cz
Starosta:
Radim Bača
tel.: 739 633 311
e-mail:starosta @palkovice.cz

Kalendář akcí

<<  Květen >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

27.05.2017
Palkovická struna


15.07.2017
Festival dechovek, gulášové a pivní slavnostiAktuality ze světa

Peníze


PHP Scripting Language MySQL Web site powered by phpRS (c)2009 Designed by Ing. Marek Hejděnec Čtvrtek 25.května 2017, svátek má Viola