Hlavní stránka
ČeštinaEnglishPolski

sipka Vzdělávácí a integrační - spolupráce předškolních zářízení z obcí Porąbka a Palkovice
Pro tento školní rok 2016/2017 naše mateřská škola ve spolupráci s Obecním úřadem v Palkovicích uzavřela projekt s názvem Vzdělávácí a integrační - spolupráce předškolních zářízení z obcí Porąbka a Palkovice.

Projekt v sobě zahrnuje celkem šest setkání, kdy tři z nich proběhnou v Mateřské škole v Kobiernicích a tři v naší MŠ. Obsahem projektu je seznámení se s prostředím obou mateřských škol, jejich celkové práce, možností a přístupu k integrovaným dětem. Velkým přínosem projektu pro naší mateřskou školu, je získání finančních prostředků, které poslouží k zakoupení rehabilitačních, logopedických a manipulačních pomůcek pro všestranný rozvoj dětí.

Program: Interreg V-A Česká republika – Polsko, Výzva v rámci fondu mikroprojektů Beskydy
Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0000449
Název projektu: Vzdělávácí a integrační - spolupráce předškolních zářízení z obcí Porąbka a Palkovice
Žadatel projektu: Gmina Porąbka
Partner projektu: Obec PalkoviceInformační e-mailVytisknout článek Vydáno dne 03. 01. 2017 (14 přečtení), celý článek ...


sipka Výstavba komunikací pro pěší a úprava autobusové zastávky v obci Palkovice
V souladu s podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu, Výzvy č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, přílohy Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility uveřejňuje obec Palkovice toto oznámení: 

Zveřejnění záměru projektu:

Výstavba komunikací pro pěší a úprava autobusové zastávky v obci Palkovice

Stručná anotace projektu:
Projektový záměr Výstavba komunikací pro pěší a úprava autobusové zastávky v obci Palkovice je tvořen dílčími částmi:
  • Parkoviště u restaurace U Myšáka, k.ú. Palkovice
  • Úprava chodníků a autobusové zastávky, účelová komunikace a odvodnění křižovatky u restaurace Tomis, k.ú. Palkovice

Výstavbou daných úseků komunikací pro pěší podél silnic III. třídy dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a zároveň ke zpřístupnění zastávky veřejné hromadné dopravy v obci. Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

V případě dotazů se veřejnost může obracet na kontaktní osobu projektové záměru: Ing. David Kula, MBA, tel.: 420 723 247 447, email: mistostarosta@palkovice.cz .Kompletní záměr ke stažení zde.Informační e-mailVytisknout článek Vydáno dne 01. 04. 2016 (345 přečtení), celý článek ...


sipka Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Palkovice
Předmětem projektu je rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice včetně vybudování nové nadstavby nad současnou garáží s cílem využít její prostory jako zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů (SDH) obce Palkovice, dále pro další místní spolky a také pro volnočasové zájmové kroužky dětí a žáků. Objekt hasičské zbrojnice byl dlouhodobě v nevyhovujícím technickém a provozním stavu. Cílovými skupinami jsou členové SDH Palkovice, členové místních spolků a rodiče dětí docházejících do zájmových kroužků.

Název projektu: Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Palkovice
Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/05.01859
Předpokládané max. celkové způsobilé výdaje: 11 125 180,44 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR: 9 813 521,66 KčInformační e-mailVytisknout článek Vydáno dne 06. 11. 2015 (350 přečtení), celý článek ...Informační e-mailVytisknout článek Vydáno dne 06. 11. 2015 (350 přečtení), celý článek ...

-->
sipka Modernizace Základní a mateřské školy Palkovice
Předmětem projektu byla rekonstrukce části objektu ZŠ a MŠ Palkovice spočívající v 1) přemístění současných šaten pro žáky z 1.NP do 1.PP, 2) vybudování tříd školní družiny v místě současných šaten s vlastním sociálním zařízením, 3) vybudování učebny tzv. cvičného bytu v 1.PP pro praktickou výuku žáků školy a rovněž dětí mateřské školy a 4) vybavení počítačové učebny a dalších tříd moderními informačními a komunikačními technologiemi. Cílovou skupinou jsou rodiče žáků ZŠ a rodiče dětí MŠ. Uživateli výstupů projektu jsou pak samotní žáci ZŠ a děti MŠ.

Název projektu: Modernizace Základní a mateřské školy Palkovice
Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/05.01861
Předpokládané celkové výdaje projektu: 4 280 379,12 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR: 3 818 852,46 KčInformační e-mailVytisknout článek Vydáno dne 06. 10. 2015 (324 přečtení), celý článek ...


sipka Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán obce Palkovice najdete na webové adrese:
http://www.edpp.cz/dpp/palkovice


Vydáno dne 18. 11. 2014 (509 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Přemístění a rekonstrukce pomníku padlých na Myslíku

Přemístění a rekonstrukce pomníku padlých na Myslíku

 

Na sklonku letošního roku byl dokončen projekt „Přemístění a rekonstrukce pomníku padlých na Myslíku“. Původní pomník byl už v tak špatném stavu, že neumožňoval jeho úplnou rekonstrukci. Proto bylo rozhodnuto o stavbě nového pomníku v parčíku v blízkosti myslíkovské kaple.

 

Původní pomník byl odhalen 11. května 1947 v Zátopkově lomu na Myslíku. Byl věnován palkovickým a metylovickým občanům, kteří byli zastřeleni na sklonku II. světové války německými fašisty.

Na pomníku, který zhotovil Jan Ťahan byl nápis „Nedočkali se“ a datum 4. 5. 1945. Pomník posvětil kozlovický farář Stanislav Dubina a za zastřelené občany byla sloužená mše. Později byly připevněny žulové desky – jedna se jmény zastřelených obětí a druhá s oběťmi II. světové války z Myslíku.

V roce 1955 musel být pomník z důvodů výstavby nového hřiště, rozebrán a přemístěn o kousek dál.

Takže současné „stěhování“ není prvním, ale snad posledním.  Zbývá dokončit jen drobné úpravy pomníku a na jaře pak terénní úpravy.

 

Celá stavba nového pomníku byla spolufinancována Moravskoslezským krajem částkou 40.000 Kč.

Fotogalerie:
Původní pomník (1947)
Pomník po roce 1955
Nový pomník - 2013

 


Vydáno dne 30. 12. 2013 (279 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Církevní památky - společné hodnoty v Palkovicích a Porabce

 

Církevní památky - společné hodnoty v Palkovicích a Porabce

Projekt "Církevní památky - společné hodnoty v Palkovicích a Porabce" se uskutečnil za finanční podpory Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidi v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce 2007 - 2013 ČR – PR. 
Tento projekt byl zpracován ve spolupráci se zástupci polské Obce Porabka na konci roku 2012 a na počátku roku 2013. Vycházel z navázané spolupráce mezi vedením obou obcí i jejich základními školami.

 

Projekt obsahoval 4 základní aktivity – opravu kaple, vydání knihy, vydání mapy a závěrečné setkání.

 

Bližší informace ke všem 4 aktivitám najdete zde

Fotogalerie: 
Kaple na Myslíku: oprava kaple
Závěrečné setkání: zahájení soutěže 
                              vědomostní soutěž
                              děti při soutěži
                              závěrečné vyhodnocení soutěže

Kniha - obálka

Kniha - vnitřní listy

Mapa - Palkovice

Mapa - Region Beskydy

Překlad části knihy Porabka do českého jazyka

Překlad části knihy Palkovice do polského jazyka


Vydáno dne 30. 12. 2013 (289 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Sportujeme a bavíme se spolu – Palkovice a Porabka-registrační číslo: CZ.3.22/3.3.06/11.02500


 
  
„Překračujeme hranice“
  
V roce 2011 se uskutečnil za finanční podpory Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidi v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce 2007 - 2013 ČR – PR, projekt „Sportujeme a bavíme se spolu – Palkovice a Porabka“.
Podstatou projektu bylo uspořádání čtyř sportovních akcí, kterých se zúčastnili sportovci z české i polské republiky. Jednalo se o turnaj v kopané, volejbalu, stolním tenise a ve florbalu.
Cílem projektu bylo rozvíjet již navázané partnerství mezi obcemi Palkovice a Porabka a to nejen při sportovních kláních, ale i v následujících kulturních programech, ve kterých vystoupili např. palkovický folklórní soubor Hurčánek nebo dechová kapela Palkovjanka.
Celý projekt měl velký ohlas a ve sportovních i kulturních akcích bychom rádi pokračovali i v budoucnu.

Informace o jednotlivých akcích najdete níže.

Fotbalový turnaj  -  23. července 2011
Volejbalový turnaj  -  10. září 2011
Turnaj ve stolním tenise  -  24. září 2011
Florbalový turnaj  -  19. listopadu 2011

Fotky z akcí najdete ve fotogalerii.
 

Vydáno dne 12. 03. 2012 (264 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Kanalizace III. etapa směr Myslík - Kozlovice

V tomto článku najdete pod odkazy jednotlivé dokumenty k provádění kanalizace na Myslíku, které bude zahájeno v dubnu 2011.

Výkres č.1 - Technická situace stavby

Archiv - výkresy situace

Archiv - výkresy podélné řezy

Dotazník pro povolení domovních přípojek

Zákon o vodovodech a kanalizacích


Vydáno dne 11. 02. 2011 (453 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Vydání změny č.6 ÚP Palkovice-Myslík

Celý text Opatření obecné povahy č. 1/2010 najdete v příloze.


Vydáno dne 14. 12. 2010 (320 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Změna č.6 územního plánu Palkovice - Myslík
Jednotlivé dokumenty ke změně č.6 Územního plánu Palkovice - Myslík najdete zde.

Vydáno dne 01. 10. 2010 (367 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Palkovice – rekonstrukce místních komunikací a chodníků nad rozšířením kanalizační sítě - registrační číslo: CZ.1.10/1.1.00/03.00155


V červnu 2009 byla zahájena výstavba chodníků v lokalitě od Palkovice „Restaurace Tomis“ po Myslík „Sportovně kulturní společenské centrum“. Výstavbou chodníků bude zajištěna bezpečnost chodců po tak frekventované silnici.


Akce „Palkovice – rekonstrukce místních komunikací a chodníků nad rozšířením kanalizační sítě“ je spolufinancována Evropskou unií. 
Výše dotace činí 20.046.570,90 Kč, což je 92,5%. 

Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny stavby, na kterých se řeší postupy výstavby, případné drobné změny, které jsou vyvolány požadavky obyvatel obce. Zásadní změny, a to změna typu dlažby, nečekané problémy s podložím pod dešťovou kanalizací, musely být řešeny prostřednictvím Úřadu Regionální rady, který tyto změny odsouhlasil a zároveň obci prodloužil dokončení stavby do 02/2010. Tento termín je závazný pro Obec Palkovice, kdy musí věcně a finančně stavbu dokončit, uhradit a vyhotovit závěrečnou monitorovací zprávu. Termín dokončení (fyzické stavby) se předpokládá do 30.10.2009, podání žádosti o kolaudační rozhodnutí trvalého užívání stavby je 2.11.2009, předpoklad vydání kolaudačního souhlasu do užívání do 30.11.2009. 

Fotografie z průběhu stavby najdete ve fotogalerii.


Vydáno dne 25. 09. 2009 (285 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Rekontrukce havarijního stavu tělocvičen obce Palkovice - registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/01.00066

V listopadu 2008 byla po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci zkolaudovaná tělocvična Obce Palkovice  a předaná do trvalého užívání občanům a mládeži naší obce. Svým rozsahem prací, modernizací zařízení, plynového vytápění, nového výkonného osvětlení, sociálního zařízení, rozšíření počtu šaten, kluboven a sálů pro cvičení i míčové hry z jednoho na tři (hlavní sál má nyní rozměr 31x18 m) odpovídá nejnáročnějším požadavkům. V nadzemí byla přistavěna galerie pro diváky, nezapomnělo se ani na pěkné prosluněné klubovny. To vše nákladem cca 24 miliónů korun.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií ve výši 6 674 663,32 Kč.

 


Vydáno dne 27. 07. 2009 (293 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


Vyhledat ve světě:

Na tomto webu:
Rozšířené vyhledávání ...
Kontakt

Obecní úřad Palkovice

Palkovice č.p.619,
739 41
Česká republika (CZ)
IČ: 00297054
DIČ: CZ00297054
tel: (+420) 558 656 124
tel: (+420) 739 633 313
fax: (+420) 558 656 104
e-mail:oupalkovice @palkovice.cz
Starosta:
Radim Bača
tel.: 739 633 311
e-mail:starosta @palkovice.cz

Kalendář akcí

<<  Prosinec >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

15.12.2017
Pařba o Vánocích


17.12.2017
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV


18.12.2017
Zasedání zastupitelstva obce - 18.12.2017Aktuality ze světa

Peníze

PHP Scripting Language MySQL Web site powered by phpRS (c)2009 Designed by Ing. Marek Hejděnec Středa 13.prosince 2017, svátek má Lucie