Hlavní stránka
ČeštinaEnglishPolski

sipka Vzdělávácí a integrační - spolupráce předškolních zářízení z obcí Porąbka a Palkovice
Pro tento školní rok 2016/2017 naše mateřská škola ve spolupráci s Obecním úřadem v Palkovicích uzavřela projekt s názvem Vzdělávácí a integrační - spolupráce předškolních zářízení z obcí Porąbka a Palkovice.

Projekt v sobě zahrnuje celkem šest setkání, kdy tři z nich proběhnou v Mateřské škole v Kobiernicích a tři v naší MŠ. Obsahem projektu je seznámení se s prostředím obou mateřských škol, jejich celkové práce, možností a přístupu k integrovaným dětem. Velkým přínosem projektu pro naší mateřskou školu, je získání finančních prostředků, které poslouží k zakoupení rehabilitačních, logopedických a manipulačních pomůcek pro všestranný rozvoj dětí.

Program: Interreg V-A Česká republika – Polsko, Výzva v rámci fondu mikroprojektů Beskydy
Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0000449
Název projektu: Vzdělávácí a integrační - spolupráce předškolních zářízení z obcí Porąbka a Palkovice
Žadatel projektu: Gmina Porąbka
Partner projektu: Obec PalkoviceInformační e-mailVytisknout článek Vydáno dne 03. 01. 2017 (50 přečtení), celý článek ...


sipka Výstavba komunikací pro pěší a úprava autobusové zastávky v obci Palkovice
V souladu s podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu, Výzvy č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, přílohy Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility uveřejňuje obec Palkovice toto oznámení: 

Zveřejnění záměru projektu:

Výstavba komunikací pro pěší a úprava autobusové zastávky v obci Palkovice

Stručná anotace projektu:
Projektový záměr Výstavba komunikací pro pěší a úprava autobusové zastávky v obci Palkovice je tvořen dílčími částmi:
  • Parkoviště u restaurace U Myšáka, k.ú. Palkovice
  • Úprava chodníků a autobusové zastávky, účelová komunikace a odvodnění křižovatky u restaurace Tomis, k.ú. Palkovice

Výstavbou daných úseků komunikací pro pěší podél silnic III. třídy dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a zároveň ke zpřístupnění zastávky veřejné hromadné dopravy v obci. Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

V případě dotazů se veřejnost může obracet na kontaktní osobu projektové záměru: Ing. David Kula, MBA, tel.: 420 723 247 447, email: mistostarosta@palkovice.cz .Kompletní záměr ke stažení zde.Informační e-mailVytisknout článek Vydáno dne 01. 04. 2016 (387 přečtení), celý článek ...


sipka Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Palkovice
Předmětem projektu je rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice včetně vybudování nové nadstavby nad současnou garáží s cílem využít její prostory jako zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů (SDH) obce Palkovice, dále pro další místní spolky a také pro volnočasové zájmové kroužky dětí a žáků. Objekt hasičské zbrojnice byl dlouhodobě v nevyhovujícím technickém a provozním stavu. Cílovými skupinami jsou členové SDH Palkovice, členové místních spolků a rodiče dětí docházejících do zájmových kroužků.

Název projektu: Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Palkovice
Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/05.01859
Předpokládané max. celkové způsobilé výdaje: 11 125 180,44 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR: 9 813 521,66 KčInformační e-mailVytisknout článek Vydáno dne 06. 11. 2015 (389 přečtení), celý článek ...Informační e-mailVytisknout článek Vydáno dne 06. 11. 2015 (389 přečtení), celý článek ...

-->
sipka Modernizace Základní a mateřské školy Palkovice
Předmětem projektu byla rekonstrukce části objektu ZŠ a MŠ Palkovice spočívající v 1) přemístění současných šaten pro žáky z 1.NP do 1.PP, 2) vybudování tříd školní družiny v místě současných šaten s vlastním sociálním zařízením, 3) vybudování učebny tzv. cvičného bytu v 1.PP pro praktickou výuku žáků školy a rovněž dětí mateřské školy a 4) vybavení počítačové učebny a dalších tříd moderními informačními a komunikačními technologiemi. Cílovou skupinou jsou rodiče žáků ZŠ a rodiče dětí MŠ. Uživateli výstupů projektu jsou pak samotní žáci ZŠ a děti MŠ.

Název projektu: Modernizace Základní a mateřské školy Palkovice
Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/05.01861
Předpokládané celkové výdaje projektu: 4 280 379,12 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR: 3 818 852,46 KčInformační e-mailVytisknout článek Vydáno dne 06. 10. 2015 (356 přečtení), celý článek ...


sipka Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán obce Palkovice najdete na webové adrese:
http://www.edpp.cz/dpp/palkovice


Vydáno dne 18. 11. 2014 (511 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Přemístění a rekonstrukce pomníku padlých na Myslíku

Přemístění a rekonstrukce pomníku padlých na Myslíku

 

Na sklonku letošního roku byl dokončen projekt „Přemístění a rekonstrukce pomníku padlých na Myslíku“. Původní pomník byl už v tak špatném stavu, že neumožňoval jeho úplnou rekonstrukci. Proto bylo rozhodnuto o stavbě nového pomníku v parčíku v blízkosti myslíkovské kaple.

 

Původní pomník byl odhalen 11. května 1947 v Zátopkově lomu na Myslíku. Byl věnován palkovickým a metylovickým občanům, kteří byli zastřeleni na sklonku II. světové války německými fašisty.

Na pomníku, který zhotovil Jan Ťahan byl nápis „Nedočkali se“ a datum 4. 5. 1945. Pomník posvětil kozlovický farář Stanislav Dubina a za zastřelené občany byla sloužená mše. Později byly připevněny žulové desky – jedna se jmény zastřelených obětí a druhá s oběťmi II. světové války z Myslíku.

V roce 1955 musel být pomník z důvodů výstavby nového hřiště, rozebrán a přemístěn o kousek dál.

Takže současné „stěhování“ není prvním, ale snad posledním.  Zbývá dokončit jen drobné úpravy pomníku a na jaře pak terénní úpravy.

 

Celá stavba nového pomníku byla spolufinancována Moravskoslezským krajem částkou 40.000 Kč.

Fotogalerie:
Původní pomník (1947)
Pomník po roce 1955
Nový pomník - 2013

 


Vydáno dne 30. 12. 2013 (286 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Církevní památky - společné hodnoty v Palkovicích a Porabce

 

Církevní památky - společné hodnoty v Palkovicích a Porabce

Projekt "Církevní památky - společné hodnoty v Palkovicích a Porabce" se uskutečnil za finanční podpory Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidi v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce 2007 - 2013 ČR – PR. 
Tento projekt byl zpracován ve spolupráci se zástupci polské Obce Porabka na konci roku 2012 a na počátku roku 2013. Vycházel z navázané spolupráce mezi vedením obou obcí i jejich základními školami.

 

Projekt obsahoval 4 základní aktivity – opravu kaple, vydání knihy, vydání mapy a závěrečné setkání.

 

Bližší informace ke všem 4 aktivitám najdete zde

Fotogalerie: 
Kaple na Myslíku: oprava kaple
Závěrečné setkání: zahájení soutěže 
                              vědomostní soutěž
                              děti při soutěži
                              závěrečné vyhodnocení soutěže

Kniha - obálka

Kniha - vnitřní listy

Mapa - Palkovice

Mapa - Region Beskydy

Překlad části knihy Porabka do českého jazyka

Překlad části knihy Palkovice do polského jazyka


Vydáno dne 30. 12. 2013 (295 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Sportujeme a bavíme se spolu – Palkovice a Porabka-registrační číslo: CZ.3.22/3.3.06/11.02500


 
  
„Překračujeme hranice“
  
V roce 2011 se uskutečnil za finanční podpory Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidi v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce 2007 - 2013 ČR – PR, projekt „Sportujeme a bavíme se spolu – Palkovice a Porabka“.
Podstatou projektu bylo uspořádání čtyř sportovních akcí, kterých se zúčastnili sportovci z české i polské republiky. Jednalo se o turnaj v kopané, volejbalu, stolním tenise a ve florbalu.
Cílem projektu bylo rozvíjet již navázané partnerství mezi obcemi Palkovice a Porabka a to nejen při sportovních kláních, ale i v následujících kulturních programech, ve kterých vystoupili např. palkovický folklórní soubor Hurčánek nebo dechová kapela Palkovjanka.
Celý projekt měl velký ohlas a ve sportovních i kulturních akcích bychom rádi pokračovali i v budoucnu.

Informace o jednotlivých akcích najdete níže.

Fotbalový turnaj  -  23. července 2011
Volejbalový turnaj  -  10. září 2011
Turnaj ve stolním tenise  -  24. září 2011
Florbalový turnaj  -  19. listopadu 2011

Fotky z akcí najdete ve fotogalerii.
 

Vydáno dne 12. 03. 2012 (264 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Kanalizace III. etapa směr Myslík - Kozlovice

V tomto článku najdete pod odkazy jednotlivé dokumenty k provádění kanalizace na Myslíku, které bude zahájeno v dubnu 2011.

Výkres č.1 - Technická situace stavby

Archiv - výkresy situace

Archiv - výkresy podélné řezy

Dotazník pro povolení domovních přípojek

Zákon o vodovodech a kanalizacích


Vydáno dne 11. 02. 2011 (456 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Vydání změny č.6 ÚP Palkovice-Myslík

Celý text Opatření obecné povahy č. 1/2010 najdete v příloze.


Vydáno dne 14. 12. 2010 (321 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Změna č.6 územního plánu Palkovice - Myslík
Jednotlivé dokumenty ke změně č.6 Územního plánu Palkovice - Myslík najdete zde.

Vydáno dne 01. 10. 2010 (368 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Palkovice – rekonstrukce místních komunikací a chodníků nad rozšířením kanalizační sítě - registrační číslo: CZ.1.10/1.1.00/03.00155


V červnu 2009 byla zahájena výstavba chodníků v lokalitě od Palkovice „Restaurace Tomis“ po Myslík „Sportovně kulturní společenské centrum“. Výstavbou chodníků bude zajištěna bezpečnost chodců po tak frekventované silnici.


Akce „Palkovice – rekonstrukce místních komunikací a chodníků nad rozšířením kanalizační sítě“ je spolufinancována Evropskou unií. 
Výše dotace činí 20.046.570,90 Kč, což je 92,5%. 

Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny stavby, na kterých se řeší postupy výstavby, případné drobné změny, které jsou vyvolány požadavky obyvatel obce. Zásadní změny, a to změna typu dlažby, nečekané problémy s podložím pod dešťovou kanalizací, musely být řešeny prostřednictvím Úřadu Regionální rady, který tyto změny odsouhlasil a zároveň obci prodloužil dokončení stavby do 02/2010. Tento termín je závazný pro Obec Palkovice, kdy musí věcně a finančně stavbu dokončit, uhradit a vyhotovit závěrečnou monitorovací zprávu. Termín dokončení (fyzické stavby) se předpokládá do 30.10.2009, podání žádosti o kolaudační rozhodnutí trvalého užívání stavby je 2.11.2009, předpoklad vydání kolaudačního souhlasu do užívání do 30.11.2009. 

Fotografie z průběhu stavby najdete ve fotogalerii.


Vydáno dne 25. 09. 2009 (285 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


sipka Rekontrukce havarijního stavu tělocvičen obce Palkovice - registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/01.00066

V listopadu 2008 byla po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci zkolaudovaná tělocvična Obce Palkovice  a předaná do trvalého užívání občanům a mládeži naší obce. Svým rozsahem prací, modernizací zařízení, plynového vytápění, nového výkonného osvětlení, sociálního zařízení, rozšíření počtu šaten, kluboven a sálů pro cvičení i míčové hry z jednoho na tři (hlavní sál má nyní rozměr 31x18 m) odpovídá nejnáročnějším požadavkům. V nadzemí byla přistavěna galerie pro diváky, nezapomnělo se ani na pěkné prosluněné klubovny. To vše nákladem cca 24 miliónů korun.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií ve výši 6 674 663,32 Kč.

 


Vydáno dne 27. 07. 2009 (293 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


Vyhledat ve světě:

Na tomto webu:
Rozšířené vyhledávání ...
Kontakt

Obecní úřad Palkovice

Palkovice č.p.619,
739 41
Česká republika (CZ)
IČ: 00297054
DIČ: CZ00297054
tel: (+420) 558 656 124
tel: (+420) 739 633 313
fax: (+420) 558 656 104
e-mail:oupalkovice @palkovice.cz
Starosta:
Radim Bača
tel.: 739 633 311
e-mail:starosta @palkovice.cz

Kalendář akcí

<<  Únor >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28     

24.02.2018
Obecní ples


25.02.2018
Auta 3


01.03.2018
Prodej dřeva - lokalita Roveň


02.03.2018
VH Honebního společenstva


03.03.2018
Volejbalový plesAktuality ze světa

Peníze

PHP Scripting Language MySQL Web site powered by phpRS (c)2009 Designed by Ing. Marek Hejděnec Sobota 24.února 2018, svátek má Matěj